σκαλωσιές

 
 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ - ΠΩΛΗΣΗ  
"ΣΚΑΛΩΣΙΩΝ"
 
Οι σκαλωσιές κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούνται στην πρόσοψη των κτιρίων για οποιαδήποτε οικοδομική εργασία π.χ σοβαντίσματα, χρωματισμοί , τοποθέτηση υαλοπετασμάτων κ.α , και γενικά ότι μπορεί να χρειαστεί μια οικοδομή στο στάδιο της κατασκευής της.
 
Η Εταιρεία μας ειδικεύεται εδώ και αρκετά χρόνια στην τοποθέτηση, ενοικίαση και πώληση μεταλλικών σκαλωσιών σε όλη την Εύβοια, με μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομένων που θα εργαστούν πάνω στην σκαλωσιά.
 
Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί για σκαλωσίες μεχρι 34 μέτρα.

Πρόσφατα απέκτησε πιστοποιήσεις iso 9001,14001 για ποιότητα και περιβάλλον καθώς και OHSAS 18001 για την ασφάλεια.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εργασία σε ύψος (εκπαίδευση στη ΔΕΗ - εσωτερική εκπαίδευση) - Μέρος στο πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης εργολάβων (βελτίωση ως προς την ασφάλεια) - Συμμερισμός στην σημασία αναφοράς των παρολίγον περιστατικών - Κατανόηση στην ανάγκη ευταξίας στους χώρους εργασίας (με επιβολή κανομών και σύστημα επιβράβευσης).

 

Τοποθέτηση σκαλωσιών 
Η σκαλωσιά τοποθετείται βάσει των Κανονισμών του κράτους
και περιλαμβάνονται δάπεδα ασφαλείας , διπλές μεταλλικές πλάτες, τερματικά σκαλωσιάς και σκάλες για εύκολη πρόσβαση σε κάθε επίπεδο της σκαλωσιάς.
 
Ενοικίαση σκαλωσιών 
Κατά την ενοικίαση η εταιρεία μας αναλαμβάνει την προσεκτική τοποθέτηση της, ακολουθώντας τους κανονισμούς του κράτους. 
Κατά την ολοκλήρωση τοποθέτησης των σκαλωσιών , οι επιβλέποντες Μηχανικοί και  Αρχιτέκτονες , κατασκευαστές-εργολάβοι , ζητούν τα πιστοποιητικά των σκαλωσιών , τα οποία η κάθε εταιρεία ενοικιάσεων είναι υποχρεωμένη να τους τα παρέχει.
 
Πώληση σκαλωσιών 
Η εταιρεία μας, εκτός από την τοποθέτηση κα ενοικίαση σκαλωσιών ασχολείται και με την πώληση των μεταλλικών σκαλωσιών σε οικονομικές τιμές.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά